Contabilitate și Informatică de Gestiune

Profilul: Economic / Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe economice / Domeniu de licenţă: Contabilitate / Programul de studiu: Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG), acreditat prin H.G. 978/2022

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna), învățământ cu frecvență (IF)

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I Contabilitate şi informatică de gestiune 
  • Bazele contabilitatii PDF
  • Comunicare de afaceri in limba straina PDF
  • Drept PDF
  • Educatie fizica PDF
  • Finante PDF
  • Informatica PDF
  • Limba straina (engleza) PDF
  • Macroeconomie PDF
  • Management PDF
  • Matematica PDF
  • Microeconomie PDF
  • Sociologie PDF
  • Statistica PDF
 • Fişe de disciplină AN II Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Baze de date PDF
  • Contabilitate financiara I PDF
  • Contabilitate financiara II PDF
  • Drept comunitar PDF
  • Econometrie PDF
  • Economie Monetară PDF
  • Finantele Intreprinderii PDF
  • Fiscalitate PDF
  • Sisteme Informatice de gestiune PDF
  • Marketing  PDF
  • Practica PDF
 • Fişe de disciplină AN III Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Analiza economico-financiara PDF
  • Audit financiar PDF
  • Audit intern PDF
  • Contabilitatea institutiilor de credit PDF
  • Contabilitatea institutiilor publice PDF
  • Contabilitate consolidata PDF
  • Contabilitate de gestiune PDF
  • Control de gestiune PDF
  • Control financiar PDF
  • Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală PDF
  • Managementul afacerilor PDF
  • Metodologia elaborarii lucrarii de licenta PDF

Durata: 3 ani; Sistem de credite europene transferabile (SECT/ECST): 180

 • Plan de învăţământ - CIG (2022-2025): PDF
 • Ghidul studentului la CIG (29 pagini): PDF
 • Platformă suport cursuri: Moodle
 • Adeverință ANC: PDF

Discipline obligatorii

Anul I: Microeconomie, Matematică, Informatică, Finanțe, Drept, Macroeconomie, Management, Bazele contabilităţii, Statistică, Sociologie, Limba străină (engleză, franceză), Comunicare în afaceri în imba străină

Anul II: Contabilitate financiară I + II, Marketing, Econometrie, Finanţe publice, Economia și gestiunea întreprinderii, Finanțele întreprinderii, Baze de date în economie, Management public, Monedă și credit, Comunicare în afaceri limbă străină

Anul III: Contabilitatea instituțiilor publice, Control financiar și expertiză contabilă, Managementul riscului în afaceri, Evaluarea întreprinderii, Analiză economico-financiară, Audit financiar, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune

Finalizare studii: Examen de licenţă (elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă + examen oral)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă (Titlul acordat: Licențiat în științe economice)

Supliment de diplomă: Atestă în limbile română şi engleză specializarea în contabilitate şi informatică de gestiune

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate sau/şi continuare de studii în ciclul II (master, 2 ani)

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, firmă virtuală, centre şi colective de cercetare, o editură acreditată, 2 reviste internaţionale, 2 conferinţe internaţionale periodice, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse, cazare etc.

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2021-2022: 100 ( H.G. 883/19.08.2021 )

Taxa de şcolarizare: Detalii aici

Admiterea pe locurile cu taxă: Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora, se acordă pe baza unor criterii de performanță, stabilite de către CA-UAO.

*****************

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)


Moodle

Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Programe de contabilitate gratuite

****

Ocupaţii posibile conform COR (Catalogul Ocupatiilor din Romania):

1. Administrator baze de date -252101;

2. Administrator credite -241215;

3. Analist - 251201;

4. Analist preț de revenire/costuri - 241220;

5. Auditor intern - 241105;

6. Auditor intern în sectorul public - 241306;

7. Cenzor - 241201;

8. Comisar Gardă Financiară - 241202;

9. Consilier financiar-bancar - 241203;

10. Consilier / expert / inspector / referent în gestiunea economică -263106;

11. Consultant bugetar - 241208;

12. Consultant în informatică - 251901;

13. Controlor de gestiune - 241106;

14. Expert contabil-verificator - 241102;

15. Lichidator - 241218;

16. Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) - 241230;

17. Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104;

18. Revizor contabil - 241103;

19. Inspector taxe şi impozite (studii superioare);

20. Economist –contabil.


AVANTAJE ÎN TIMPUL STUDENȚIEI:

1. Practică în unităţi specializate (firme de contabilitate, bănci, întreprinderi, instuţii);

2. Practică în întreprinderea virtuală a Universității Agora;

3. Participarea în proiecte europene cu recompense băneşti;

4. Mobilităţi gratuite în străinătate prin programul Erasmus+;

5. Participări gratuite la şcoli de vară în Europa şi China;

6. Cazare în cămin în Oradea sau la un hotel în Băile Felix (la preţuri modice);

7. Posibilitatea de a se angaja (cursurile desfăşurându-se după amiaza).