Despre

Facultatea de Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40725 586 818, +40 259 427 398, secretariat@univagora.ro, secretariat.univagora@gmail.com

Consiliul Facultății de Științe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI - Președinte

2. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU - Membru


3. Lector univ.dr. Oana MATEUȚ-PETRIȘOR - Membru

4. Lector univ.dr. Gheorghina BÎRLĂDEANU - Membru

5. Lector univ.dr. Silviu CHIRIAC - membru

6. Student Nicoleta-Daniela MAXIM (MNG) - Membru


7. Student Valeria-Florentina BOT (CIG) - MembruDecan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV