Managementul Resurselor Umane

Denumirea programului universitar de master: Managementul resurselor umane

 • Durata: 2 ani;
 • Număr credite ECTS: 120;
 • Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență (IF);
 • Plan de invatamant MRU 2022-2024 PDF
 • Platformă suport cursuri: Moodle;
 • Candidaţi eligibili: Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru absolvenții promoției curente se acceptă adeverinţa de absolvire, până la eliberarea diplomei).

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I Managementul resurselor umane
  • Etică și Integritate Academică PDF
  • Managementul comunicării și al conflictelor PDF
  • Managementul internațional al resurselor umane PDF
  • Motivația resurselor umane și performanța profesională PDF
  • Politici Publice Europene PDF
  • Pregătirea continuă și gestiunea carierei PDF
  • Raporturi de muncă și dreptul comunitar al muncii PDF
  • Resursele umane și schimbarea organizatională PDF
  • Simulări decizionale PDF
  • Strategii și Politici de Resurse Umane PDF
 • Fişe de disciplină AN II Managementul resurselor umane
  • Auditul resurselor umane PDF
  • Cercetare Științifică PDF
  • Cultura organizationala si comportamentul managerial PDF
  • Dezvoltarea durabilă a resurselor umane PDF
  • Managementul Grupurilor de Muncă PDF
  • Managementul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane PDF
  • Metode și tehnici de evaluare a resurselor umane PDF
  • Practica PDF
  • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație PDF
  • Tehnici de Negociere Organizațională PDF