Managementul Organizațiilor Publice

Denumirea programului universitar de master: Managementul organizațiilor publice

 • Plan de invatamant MOP 2022-2024 PDF
 • Durata: 2 ani;
 • Număr credite ECTS: 120;
 • Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență (IF);
 • Candidaţi eligibili: absolvenţii de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2021 se acceptă adeverinţa).

Fişe de disciplină:

 • Fişe de disciplină AN I Managementul organizatiilor publice
  • Drept si afaceri publice PDF
  • Etică și Integritate Academică PDF
  • Guvernare electronică. E-guvernanță PDF
  • Instrumente moderne de analiză a politicilor publice PDF
  • Management strategic în sectorul public PDF
  • Managementul organizațiilor non-profit PDF
  • Managementul performanței personalului din organizatiile publice PDF
  • Metode calitative si cantitative de cercetare in sectorul public PDF
  • Organizațiile și managementul resurselor umane PDF
 • Fişe de disciplină AN II Managementul organizatiilor publice
  • Analize comparative ale politicilor publice PDF
  • Contabilitatea și auditul institutiilor publice PDF
  • Etica afacerilor PDF
  • Management financiar public PDF
  • Managementul achizitiilor publice PDF
  • Managementul calității în sectorul public PDF
  • Managementul proiectelor pentru investițiile în sectorul public PDF
  • Practica de specialitate PDF
  • Proiectarea și evaluarea programelr pentru sectorul public PDF
  • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație PDF