Human Resource's Management

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS

Nr. locuri

1.

Management

Human Resources Management

Plan de învăţământ: PDF

210

30


50